Enerjide Dışa Bağımlılığımız Azalıyor

Enerjide Dışa Bağımlılığımız Azalıyor

09.11.2015

 

Enerji Bakanlığından açıklanan verilere göre 30 Ekim 2015 itibariyle Türkiye'nin kurulu gücü 72.156 MegaWatt seviyesine ulaştı. Bu rakam geçen yılın son ayındaki kapasiteyle karşılaştırıldığında kurulu güçte %4'lük bir büyüme kaydedildi. Toplam kurulu gücün %54,9'unu yerli fosil yakıtlı santraller ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten santrallerin oluşturulduğu belirtildi.

 

2015 yılı süresince devreye alınmış olan ve alınması planlanan elektrik üretim santrallerinin %80'ini yerli kaynakların oluşturması ve bu santrallerden üretilecek elektriğin yıllık doğalgaz ithalatında yıllık 5 milyar metreküplük bir azalma sağlayacağı öngörüsü, Türkiye'nin günden güne enerjideki dışa bağımlılığını azalttığına işaret ediyor.

 

Çeşitli teşvikler sayesinde 2015 yılı elektrik üretiminde yerli kaynak kullanımında bir milat niteliği taşıyor. TEİAŞ'tan alınan verilere göre bu yılın ilk 10 ayında 3.300 MegaWattlık güç devreye alınmış olup, bu rakamın yıl sonuna kadar 5.180 MegaWatt seviyesine yükselmesi bekleniyor. %80'i yerli kaynaklardan sağlanacak olan bu yıl devreye girecek üretim, mevcut doğalgaz ithalatının %10'una tekabül ediyor.

 

Yenilenebilir enerjij kaynakları yatırımlarıyla elektrik üretiminin tavan yaptığı 2015 yılında bu yatırımların %41,6'sını hidrolik, %13,1'ini rüzgar, %5,2'sini çöp ve biyokütle, %2,5'ini ise güneş enerjisi kaynaklı santrallerin oluşturduğu bildirildi. Bu gelişme gelecek dönemlerdeki güneş, rüzgar, hidrolik ve kömür kaynaklarıyla ithalatın düşeceğinin, yerli ve yenilenebilir enerjide artan trendin bir sonucu olduğunu gösteriyor.