Elektrik Tarifeleri 1 Temmuz'dan İtibaren Değişiyor

Elektrik Tarifeleri 1 Temmuz'dan İtibaren Değişiyor

26.06.2015

 

ELEKTRİK TARİFELERİ 1 TEMMUZ’DAN İTİBAREN DEĞİŞİYOR

25 Haziran tarihinde Enerji Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK) tarafından gerçekleştirilen toplantı sonucu, 1 Temmuz tarihi itibariyle yeni tarifenin yürürlüğe konulmasına karar verildi.

 

Abone Grubu

Yeni Tarife

Eski Tarife

Fark

Mesken

20,1285

21,4581

-1,3296 Kr/Kwh

Ticarethane

21,2941

22,2048

-0,9107 Kr/Kwh

Sanayi

18,5907

18,2871

+0,3036 Kr/Kwh

 

Aktif Enerji Bedeli birim fiyatındaki düşüşe rağmen, Dağıtım Bedelindeki artış nedeniyle, Temmuz 2015 öncesi ile sonrası faturalarının toplam tutarlarında bir değişiklik gözlenmemekte.

 

TALEP ŞİRKETLERDEN GELDİ

Enerji KİT'lerinin uygulayacağı maliyet bazlı fiyatlandırma mekanizmasının uygulanmasına yönelik usul ve esaslar genelgesi uyarınca; makroekonomik göstergelerde meydana gelebilecek değişikliklerden veya sair nedenlerden dolayı TETAŞ tarafından EPDK'ya tarife değişikliği teklifinde bulunulması durumunda, yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucu alınan EPDK kararı çerçevesinde tarife değişikliği yapılmasına karar verildi.